FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मादी नगरपालिका क्षेत्र भित्र सार्वजानिक सेवा बन्द रहने सूचना ।

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदका लागि दरखस्ता अवह्वान गरिएको सूचना ।

,

<p>प्रथम पटक प्रशासित मिति २०७७/०५/२४</p>

छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गिरएको ।

सूचना प्रकासन गरिइएको सम्बन्धमा ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरण सम्बन्धी मादी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

रोजगार संयोजकको पदपूर्ती र सेवा सुविधा सम्बन्धि ।

<p>प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गिरएको ।</p>

करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

<p>(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७।०६।२६</p>

छनौट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको

१५ वेडको अस्पताल भवन निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सूचना ।

Pages