FAQs Complain Problems

अनलार्इन घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद )

<p>स्थानीय शासन तथा सामुदनयिक विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता)फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।जन्म दर्ता गरेपछि अन्य&nbsp;दर्ता(&nbsp;मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद&nbsp;)गर्न नगपालिका आउनु पर्नेछ |&nbsp;घटना दर्ताको लागि&nbsp;<a href="http://202.166.206.117:804/Home/">&nbsp;यहाँ क्लिक गर्नुहोस्</a>&nbsp;र &nbsp;तल भनेअनुसार&nbsp;गर्नुहोस्।</p>

<ul>
<li>पेज खुलेपछि "नयाँ थप्नुहोस"मा क्लिक&nbsp;गर्नुहोस् र फारम भर्नुहोस्।&nbsp;</li>
<li>फारम भरिसकेपछि अन्तमा मोबाइल नं. हालेर पेश गर्नुहोस।</li>
<li>दिइएको मोबाइल नं. मा एउटा टोकन नं. अाउछँ।</li>
<li>त्यो टोकन नं. लिएर कार्यालयमा ३० दिन भित्र सर्म्पक गर्नुपर्छ।</li>
<li>३० दिन पछि टोकन काम लाग्ने छैन र नयाँ फारम भर्नुपर्छ।</li>
</ul>

<p>घटना दर्ताको फारम हेर्नको लागि तल दिईएको दोकुमेंटमा&nbsp;क्लिक गर्नुहोस |</p>